<optgroup id="weqgg"></optgroup>
<center id="weqgg"></center>
<center id="weqgg"></center>
<code id="weqgg"><div id="weqgg"></div></code>
<noscript id="weqgg"></noscript>
<optgroup id="weqgg"><div id="weqgg"></div></optgroup>
<optgroup id="weqgg"><small id="weqgg"></small></optgroup>
<code id="weqgg"></code>

文言文大全  歇后語大全  精華文章

     您的位置:太上老君

    太上老君煉丹 ———— 爐火純青
    太上老君叫蛇咬 ———— 法盡了
    孫悟空跳出老君爐 ———— 捂不住;捂不住了
    孫悟空關進老君爐 ———— 七竅生煙;三魂冒火七竅生煙;三魂冒火,七竅生煙
    孫悟空蹲老君爐 ———— 受過鍛煉
    孫悟空蹦出老君爐 ———— 七竅生煙
    吃了老君爐中定心丹 ———— 踏實
    太上老君開處方 ———— 靈丹妙藥
    南極壽星,太上老君 ———— 各有千秋
    老君爺(道教對老子的尊稱)叫蛇咬 ———— 無法可使    99久高清在线观看视频
    <optgroup id="weqgg"></optgroup>
    <center id="weqgg"></center>
    <center id="weqgg"></center>
    <code id="weqgg"><div id="weqgg"></div></code>
    <noscript id="weqgg"></noscript>
    <optgroup id="weqgg"><div id="weqgg"></div></optgroup>
    <optgroup id="weqgg"><small id="weqgg"></small></optgroup>
    <code id="weqgg"></code>